Kategoriat
Yleinen

Eurovaalit

Katri Kulmuni vierailee Virroilla

Kategoriat
Yleinen

Presidentinvaalit 2024

Annika Saarikko liikkeellä Virroilla

https://youtu.be/qLkWcQJqPBE
Kategoriat
Yleinen

Metsäseminaari

Kategoriat
Yleinen

Lämmin kiitos kannatuksesta

Seurakunnan Keskustan ehdokkaat
Kategoriat
Yleinen
Kategoriat
Yleinen

Vaaliohjelma

Kategoriat
Yleinen

Seurakuntavaalit 2022

Ehdokkaamme Seurakunnan Keskustan listoilta ovat:

17. Heittola Olavi eläkeläinen
18. Jokinen Tuula sivistystoimenjohtaja
19. Jyväsjärvi Kirsi-Maaria erityisluokanopettaja
20. Kellomäki Marko isännöitsijä
21. Keski-Saari Reino eläkeläinen
22. Lehtinen Risto työnjohtaja
23. Niemi Keijo maanviljelijä
24. Tapanainen Päivi eläkeläinen
25. Veija Jukka pankkitoimihenkilö, eläkeläinen
26. Veikkola Mirjami erikoissairaanhoitaja, eläkeläinen
27. Wenell Timo yksityisyrittäjä
28. Wersta Jari muistikuntoutusohjaaja
29. Vuorenmaa Tauno toimitusjohtaja, eläkeläinen

Ennakkoäänestys 8.-12-11.2022

Varsinainen äänestyspäivä 20.11.2022

Kategoriat
Yleinen

Pizzaa ja politiikkaa

Arto Pirttilahti piti tilannekatsauksen valtakunnanpolitiikasta Wanhassa Vankassa 2.10. Reijo Koskela kertoi hyvinvointialueen maakuntavaltuuston kokousasioista, Heidi Tanhua kertoi valiokuntakuvioista ja maakuntaan suunnitelluista monikanavaisista sote-palveluista

Kategoriat
Yleinen


Kategoriat
Yleinen

Ajatuksia aluevaaleihin!

1) Pirkanmaan hyvinvointialueen on toimittava asiakaskeskeisesti peruspalveluita korostaen. Hyvinvoinnin edistämistä ei saa unohtaa.
2) Lähipalveluista on huolehdittava ja jokaisessa Pirkanmaan kunnassa on oltava terveysasema ja samalla palveluiden saatavuus on turvattava.
3) Neuvolapalvelut ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollon toimintaedellytykset on turvattava.
4) Ikäihmisille on taattava mahdollisuus asua kotona avopalveluiden turvin niin kauan kuin he sitä haluavat ja alueellamme olevien niin julkisten kuin yksityisten asumispalveluiden tuottajien toimintaedellytykset on turvattava. Kuntoutus on tärkeä vanhuspalveluiden kehittämisalue.
5) Virrat-Ruovesi yhteistoiminta-alueella kokeilussa olevalla ensihoidon pilottihankkeella tavoitellaan ykköstason hoitoa. Ambulanssien henkilökunnan ammattitaidon hyödyntäminen mahdollistaa korkeatasoisen hoidon myös asiakkaan kotona tai asumispalveluyksiköissä. Mielestäni ensihoidon pilotti pitää ottaa käyttöön pysyvästi.
6) Kunnilla pitää olla mahdollisuus osallistua palveluiden kehittämiseen yhdessä hyvinvointialueen kanssa.
7) Pirkanmaan hyvinvointialueen tulee huolehtia alan houkuttelevuudesta ja pitovoimasta on huolehdittava yhteistyössä kuntien kanssa. Koko maan kattava koulutus, kilpailukykyinen palkka ja hyvät työolot sekä kannustavuus ovat tähän toimivia keinoja. Henkilöstön on voitava vaikuttaa työhönsä ja heidän on koettava työskentely arvostetuksi.
8) En kannata maakuntaveroa. Nykyinen laskennallinen rahoitus on riittävä, jos toimitaan tehokkaasti ja vaikuttavasti. Alussa valtion ohjaus onkin tärkeää, jotta sote-palvelut säilyvät ja kehittyvät yhdenvertaisesti.
9) Pirkanmaan hyvinvointialuetta tulee edistää perheystävällisenä ja joustavana työnantajana henkilöstön erilaiset elämäntilanteet huomioiden.
10) Pirkanmaan hyvinvointialueen tulee mielestäni lisätä panostuksia omaishoitoon. Jotta omaishoitajat voivat käyttää heille kuuluvia vapaapäiviä, tulee hoidettavalle olla tarjolla turvallinen sijaishoitaja tai -hoitopaikka.
11) Pirkanmaan hyvinvointialueen on tulevaisuudessa turvattava sopimuspalokuntien olemassaolo ja toimintaedellytykset. Sopimuspalokunnat ovat tärkeä osa sisäistä turvallisuutta ja pelastustoimen järjestämistä. Sopimuspalokuntien tekemä työ on myös kustannustehokasta.
12) Pirkanmaan hyvinvointialueelle siirtyvien (Coxa, Sydänsairaala, Fimlab, Keiturin Sote) julkisomisteisten hyviä ja korkealaatuisia palveluita tuottavien yhtiöiden asema on turvattava. On järjetöntä voimavarojen tuhlausta näiden yhtiöiden alasajo, sen sijaan näiden hyvin toimivien yhtiöiden hyviä käytäntöjä tulee jatkossakin kehittää.

Lopuksi
Pirkanmaan hyvinvointialue on kooltaan Suomen suurin ja sote-palveluiden näkökulmasta mittavin hallinnon uudistus, jolla rakennetaan pitkälle tulevaisuuteen palvelumalli ja verkosto.
Nyt jos koskaan elintärkeiden palveluiden turvaamiseksi on tärkeää, että aluevaltuustoon saadaan alueeltamme oma edustaja.
Pirkanmaan aluevaltuustoon tarvitaan paljon ääniä, myös yli puoluerajojen.

Arvoisa äänestäjä olen asiaan perehtynyt, sitoutunut ja osaltani käytettävissä, numeroni on 335.

Reijo Koskela